• You are here:
  • Home »

Kjøpsbetingelser for nettkurs og andre produkter fra Ryddemagi AS

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere – se www.lovdata.no. 

Angrefrist

Jeg ønsker at du skal være 100% for, nøyd. Derfor tilbys du 4 ukers angrerett på kjøpet om du ikke er fornøyd. De 4 ukene (28 dager) teller fra dagen kjøpet ble gjennomført. Om du benytter deg av angrefristen, så har du pengene tilbake innen 1 uke fra datoen du gav beskjed skriftlig på e-post – til hei@ryddemagi.no. Se også mer om dette under punktet ”vilkår for refusjon”.  Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Tilgang til kurset fjernes fra samme dag som angrerett benyttes (skriftlig).

Betaling

Det aksepteres Visa, MasterCard og Amex gjennom valgte betalingløsning som er Stripe, en av våre samarbeidspartnere. Du vil like etter gjennomført betaling og påmelding, motta en faktura som følger formkravene til salgsbilag og korrekte salgsbilag er et krav ihht Bokføringsforskriften. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Opphavsrett

Opphavsrett til innhold tilhører Ryddemagi AS og alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre til eget formål det materiale som finnes i nettkurset og ellers på www.ryddemagi.no sine digitale sider og kursportal. 

Betingelser for bruk av nettkurset: 

Du kjøper tilgang til kursportalen og avtalt kurs hele livet. I klar tekst betyr det at så lenge Ryddemagi AS er operativt og gjennomfører dette kurset, så har du tilgang til kursportalen. Du har mulighet til å starte kurset på nytt så mange ganger du vil så lenge kurset er operativ, men det vil kun skje i sammenheng med og samtidig som ny kursgruppe igangsettes. Dette vil skje 3 ganger per år. Alt materialet er beskyttet av opphavsrett og kun for personlig bruk. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder er ikke tillat.

Skap din Ryddemagi er et personlig nettkurs som du mottar brukernavn og passord til ved betaling.

Anonymitet

Vi respekterer ditt privatliv, og det er et krav at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurs sammen med deg. Det betyr at dette er en gjensidig avtale om taushetsplikt. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt. Om du ikke overholder taushetsplikt overfor andre kursdeltagere, så vil din tilgang til kursportal bli fjernet på livstid. Det vil først bli gitt en advarsel, men skjer samme type oppførsel igjen – så stenges tilgang umiddelbart.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Avlysing og utsettelse

Ryddemagi forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Ryddemagi AS sin kontroll. Ved avlysning får kursdeltagerne tilbakeført kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt om deltakelse på et senere tidspunkt.

Avtalen

Kurset gjelder for en deltaker og det forutsettes at brukertilgang på kursportal ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras til en annen part. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med meg om du er usikker eller lurer på noe! 

E-post:hei@ryddemagi.no
Adresse: Ryddemagi AS, Workinntoppen 1, 9016 Tromsø

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

Et kjøp kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.